Sign In Sign Out

Leveren jullie ook aan de VS of andere landen buiten Europa?

We hebben de Fairphone 2 in juni gepresenteerd en de voorverkoop is in volle gang. We hopen naar andere landen uit te breiden in 2016.

We zijn nu belangstelling en vraag aan het inventariseren om de lancering van Fairphone 2 in gebieden buiten Europa voor te bereiden. Zodra we kunnen bevestigen naar welke landen we gaan uitbreiden zullen we dit met je delen via onze nieuwsbrief. Meld je hier aan!

Have more questions? Submit a request